Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach znajduje się na terenie Gminy Urzędów, położony jest na niewielkim wzgórzu, na bardzo malowniczym terenie.

Od XIX wieku Popkowice należały do Rodu Piaseckich – herbu Janina. Rodzina ta, była jedną z najbardziej zamożnych w tym rejonie. Prowadzili dobrą gospodarkę rolną, hodowlaną i leśną.

W 1915 roku rodzina Piaseckich ufundowała płytę pamiątkową poświęconą nieznanym poległym żołnierzom w czasie I wojny światowej. Obecnie płyta z napisem znajduje się na centralnym klombie Domu Pomocy Społecznej.

W latach 1939 do 1944 we Dworze stacjonowały wojska niemieckie, później ulokowano tutaj szpital dla wojsk rosyjskich, a w 1945 roku umieszczony został Urząd Gminy. Przez krótki okres czasu do 1950 roku mieściła się tu filia Szpitala Psychiatrycznego w Abramowicach.

Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dn. 6 września 1944 roku po przeprowadzeniu reformy rolnej majątek Dworu przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. Na podstawie Uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dn. 25 września 1950 roku sporządzono protokół i przekazano „Resztówkę” Popkowice pod Zarząd Wydziału Pracy i Pomocy Społecznej w Lublinie. Z dokumentu wynika, że na bazie filii Szpitala Psychiatrycznego powstał Dom Opieki Społecznej dla Dorosłych. W tym też roku powołano Pomocnicze Gospodarstwo Rolne, które funkcjonowało do 1997r.

W 1960 roku do części pałacowej dobudowano 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny wraz z zapleczem gospodarczym.

W 1970 roku w niewielkiej odległości od budynku głównego wybudowano parterowy pawilon mieszkalny, którego fundatorką była Pani Sue Ryder z pochodzenia Angielka.

Na początku działalności Domu były zatrudnione osoby świeckie, a od 1 października 1958 roku w DPS również podjęły pracę Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitek”.

Obecnie budynek główny oraz jego otoczenie wchodzi w skład zespołu pałacowo – parkowego, który wpisany jest do rejestru zabytków. Działkę otacza park ze starym drzewostanem.

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.